home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 21 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Kerkdiensten

Locaties:
Oude Kerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
Zorgcentrum De Mantel, Klaverweide 54, 2272 BV Voorburg 

Datum Tijd Oude Kerk                               De Mantel Klaverweide 54 
01 jan 11:00 ds. H.M. Marchand, morgengebed en brunch  
07 jan 10:00 ds. M. de Leeuw (Rijswijk)  
  19:00 ds. A.J.G. Dronkert  
14 jan 10:00 ds. H.M. Marchand  
  11:15 -------------------------------------------------------------------> ds. A.J.G. Dronkert
  19:00 ds. C.H. Wesdorp (Zoetermeer)  
21 jan 10:00 ds. W.F. Schormans Open Huis, laagdrempelige dienst  
  19:00 ds. A. Sterrenburg  
wo 24 jan 10:30 --------------------------------------------------------------------> ds. W.F. Schormans en pastor P. Sas
28 jan 10:00 ds. J.E. Dekker-van Asselt (Waddinxveen)  
  19:00

geen dienst in Oude Kerk; oecumenische viering in Petrus en Pauluskerk
te Leidschendam, ds. W.F. Schormans en ds. A. van den Hoek onder
auspicien van de Raad van Kerken

 
04-feb 10:00 ds. W.F. Schormans Heilig Avondmaal  
  19:00 ds. E. van der Wolf-Kox  
11 feb 10:00 ds. H.M. Marchand  
  11:15 ----------------------------------------------------------------------- dhr. L. Smit
  19:00 ds. J. Henzen (Wateringen)  
wo 14 feb 10:30 ----------------------------------------------------------------------- ds. W.F. Schormans en pastor P. Sas
18 feb 10:00 ds. W.F. Schormans  
  19:00    

Kinderdienst
Elke zondag gaan de kinderen in de bassisschoolleeftijd na het kindermoment naar hun eigen ruimte. Na de collecte komen ze weer terug in de kerk.

Tienerdienst
De tienerdienst is elke zondag, behalve de 2e zondag van de maand.

Koffie
Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid voor ontmoeting en napraten bij een kopje koffie of thee in het gebouw De Voorhof (bij de uitgang van de kerk aan uw rechterhand).

De boekentafel
Iedere eerste zondag van de maand is er boekentafel in de Voorhof.
Bij de boekentafel zijn allerlei soorten kaarten, bijbels, liedboeken en, met name, cadeauboekjes te verkrijgen.
De inkoop wordt bij de Pelgrim in Den Haag gedaan. Deze evangelische boekhandel geeft ons een korting. Het is fijn dat er met de winst af en toe een goed doel kan worden ondersteund, zoals het project van Femke Bannink in Oeganda en het project van Jasmijn van Klaveren voor het ziekenhuis in Afrika waar zij stage liep.
Maar in de eerste plaats is de tafel bedoeld om u van dienst te kunnen zijn.
Wilt u een boek bestellen dan kan dat ook rechtstreeks bij Fredi Willemsen.

Avonddiensten
Meestal zijn dit vespers in het Koor van de kerk, met korte overdenking.
Soms is het een leerdienst, waarin een bepaald onderwerp wordt uitgelegd.
Soms staat koorzang en muziek centraal, bijvoorbeeld een cantatedienst of evensong.

21 Januari Open Huisdienst
Hebt u naar de Kerkproeverij op 10 september een gast meegenomen, die de dienst naar meer vond smaken? Heb je iemand uitgenodigd, die wel mee wilde, maar verhinderd was? Hebt u niemand durven vragen, of wist u niemand, en bent u inmiddels wel zo ver, misschien aangestoken door het succes op 10 september? Zag u met Kerst iemand in de kerk, waarvan u dacht: die wil misschien nog wel eens een keer komen? Is er iemand, die u al een tijd lang mist in de diensten? Op 21 januari is er een Open Huis dienst. Qua PR niet zo groot opgezet als de Kerkproeverij, maar evengoed een geschikte, laagdrempelige dienst om iemand (nogmaals) voor uit te nodigen. Wie zit er op uw/jouw uitnodiging zit te wachten? We lezen Marcus 1:14-20, Jezus roept Simon en Andreas om zijn leerling te worden.

Zondag 28 januari
Het is de tijd van Epifanie, we vieren in de zondagse diensten hoe de Vader in zijn Zoon verschijnt in deze wereld en zijn heerlijkheid toont. Dit jaar zijn de evangelielezingen uit het evangelie naar Markus. Gastpredikant is ds. J.E. Dekker-van Asslet uit Waddinxveen.

Zondagavond 28 januari
Oecumenische vesper in de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam
Deze zondag geen vesper in de Oude Kerk, maar een oecumenische vesper in Leidschendam. De jaarlijkse oecumenische dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg in verband met de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Christenen over de hele wereld zullen in deze week bidden om eenheid. De liturgie komt dit jaar uit de Caraiben en het thema is: ‘Recht door Zee’. In deze vesper gaan voor ds Antje van der Hoek en ds Giel Schormans. Graag nodigen we u uit voor deze oecumenische vesper op zondag 28 januari 2018 om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 in Leidschendam.

Zondag 4 februari
Deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal, en brengen ons bij wijn en brood te binnen hoe Hij van God verlaten is geweest opdat wij nooit meer van Hem verlaten zouden zijn. We lezen Marcus 1,29-39. Jezus geneest en heelt, maar zoekt ook de stilte en het gebed.