home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Okt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diensten

Zondag 22 oktober
10:00 uur ds. Ds. J.A. Berkheij uit Woerden  orde van dienst>>

19:00 uur Vesper ds. H.J. Franzen uit Pijnacker 

 

Bij de dienst van 29 oktober

-Viering 500 jaar reformatie -

Op de laatste zondag van oktober vieren we in de Oude Kerk 500 jaar Reformatie. Tijd om terug te kijken, te danken, schuld te belijden, ons te verwonderen, te oogsten, te zaaien. Omdat we als predikanten halverwege het seizoen 2016-2017 in Voorburg gekomen zijn, zijn we aan het Reformatiejaar niet echt toegekomen. Jammer, want de Reformatie heeft kerk en samenleving in Europa en ook in Voorburg diepgaand gevormd. Thema voor de dienst is ‘De vrijheid van een christen’. Maarten Luther schreef hier in 1520 een tractaat over. Christelijk leven, geloof en vrijheid hebben volgens hem alles met elkaar te maken. We lezen 1 Kor. 10: 23-11:1. Ds. L. Marchand

Bij de vesper van 29 oktober

-Viering 500 jaar reformatie-

’s Avonds zingt de cantorij onder leiding van Hans Houtman voor en mee in de vesper, die opnieuw in het teken van Luther staat. Door te zingen kwam Luther menige aanval van melancholie te boven. Hij was van mening dat je het evangelie moest ‘singen und sagen’. Let op de volgorde! ‘Een vaste burcht’ krijgt in deze muzikale vesper zeker een plaats. De Schriftlezing is uit Matteüs 15: 21-28, ‘Het geloof van de Kanaanitische vrouw.’ Ds. L Marchand

 

Bij de dienst van 5 november

-Bevestiging ambtsdrager-

In deze dienst zal Maurits Assink bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat hij dit ambt op zich wil nemen.  De schriftlezing deze zondag is Genesis 6. God roept Noach op een ark te bouwen. Noach gehoorzaamt. In de woestijn bouwt hij een ark, in afwachting van de grote doop die de aarde zal ontvangen. Ds. G. Schormans

 

Bij de dienst van 12 november

In de dienst klinkt Genesis 7, over de dieren en mensen die de ark in gaan, over Gods hand die de deur achter hen sluit en over het water van de grote vloed. Van generaties kleuters het lievelingsverhaal, vanwege de vele dieren in de grote boot. Moderne vaders en moeders lezen het huiverend, want betekent dit nu echt, dat op Noach en de zijnen na de rest kan stikken? Willem Barnard stelt, dat de kerk het verhaal van de vloed leest als een Paasverhaal. Daar gaan we op in, in de dienst van 12 november. Ds. L. Marchand

Dienst in de Mantel

Zondag 12 november om 11.15 uur gaat ds. T. Koelewijn voor. Allen van harte welkom in deze dienst.