home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 12 Aug 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 10 mei 2018 Hemelvaart

Gezamenlijke dienst van De Open Hof en Martini wijkgemeente in de Oude of Martinikerk te Voorburg
Orde van dienst 10 mei 2018
 
- Hemelvaart -

Voorganger:                       ds. Els van der Wolf-Kox
Ouderling van dienst:       Dirma Redelijkheid-Gerritse
Lector:                                Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist:                           Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst: Siegesfürste, Ehrenkönig - J. Pachelbel (1653-1706)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Psalm 47: 1 en 2
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na Bemoediging en Groet)

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader, van Jezus Christus, de zoon, in de
                      gemeenschap van de Heilige Geest
a.:                   Amen

{allen gaan zitten)

Gebed om Gods zegen in deze dienst

Zingen: Lied 906: 2 en 4

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Hemelhoog 199 (Toen de Heer was opgestaan)

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar zijn Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar zijn Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten

Glorie voor de allerhoogste God (2x)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Schriftlezing Lucas 24: 36-53

Zingen: Lied 666

Preek

Orgelspel:Creator alme siderum - M. Dupré (1886-1971)

Zingen: Lied 215: 4, 5 ,6, 7

Geloofsbelijdenis (gesproken door voorganger)

Als Amen zingen we: Lied 661

Gebeden, besloten door Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor Algemene doeleinden

De meeste collecten hebben een nauwkeurig omschreven doel. Maar er zijn natuurlijk ook algemene kosten waarvoor niet speciaal gecollecteerd maar die de Diaconie wel maakt om haar werk te kunnen doen. Voorbeelden zijn de bijdrage voor gebruik diensten Kerkelijk Bureau, kosten avondmaal, kosten kerkwebradio, bijdrage milieudiaconaat (tuin Koningkerk), bijdrage jaarlijkse Kaagweek voor allochtone vrouwen en overige kosten.voor Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg.

De tweede collecte is voor de kerk.

Inzameling van de gaven

Zingen Lied 867 (staande)

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Vesper

Vanavond is er geen vesper.

Voorburg – Halle 2018

Van 25 tot 28 mei komen gemeenteleden van de Marktkirche in Halle/Saale naar Voorburg. Het thema voor dit jaar is “Vrede en gerechtigheid”.

Zaterdagmorgen 26 mei bent u van harte welkom bij de voordracht van gastspreker Victor Scheffers, oud-directeur van “Justice and Peace”.

Inloop tussen 9:30-10:00 uur in de Voorhof.

Wilt u meer van het programma meemaken, meld dit dan bij Arjen van Aalst of Judy van Engeldorp Gastelaars.

Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk

Vrijdag 1 juni – zaterdag 2 juni 20:00-01:00 uur.

In de Voorhof bij de Oude Kerk.

Second Hand Kinderkledingbeurs

Zaterdag 16 juni, 12:00-16:00 uur.

Kinderkleding en schoenen (schoon & heel) inbrengen, kan bij:

Adriënne van Mourik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Margriet Zuidgeest Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of in de VOORHOF op zaterdag 2 juni 12.00 – 14.00.

Ook verkoop van mooie spulletjes

Hebt u nog mooie, waardevolle voorwerpen die u wel zou willen afstaan ten behoeve van de toren?

Neem ze mee naar Sanseveria op dinsdag 5 juni.

Informatie bij:

Alies Groen 070-5114250 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adriënne van Mourik

THEOLOGISCHE ZOMERSCHOOL 2018

  • een verrijkende leerzame oriëntatie op religie
  • een kennismaking met de veelkleurigheid van
  • christelijke theologie
  • Een kijk in een wereld van eeuwen kennis en ervaring rond Bijbel en levensbeschouwing

Data: maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2018.

Plaats: de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Scheveningen.

                                                                    

Iedere cursusdag is verdeeld in twee dagdelen van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. Vooraf en tussendoor is er koffie/thee en (bij uw zelf meegebrachte lunch) iets lekkers.

De docenten hebben een (academische) theologische opleiding en praktijkervaring. Ze zijn betrokken bij de cursus ‘Theologische Vorming voor Geïnteresseerden’.

De zomerschool biedt plaats aan 40 deelnemers. Voor de cursus vragen wij een bijdrage van 60.

Opgave (voor 1 juni) bij: Annemarie van Duijn-Goedhart, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel 071 - 4073566.

Coördinatie: Ria Keijzer – Meeuwse, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 – 50 22 82 50.

Het programma

Maandagochtend: Martin Koster met “joodse omgang met de traditie in Bijbeluitleg, taal, feesten, en actualiteit (het zoeken naar gedrag, houding en regels voor deze tijd)”
Maandagmiddag: Henk Schouten met “Jezus in de Islam”
Dinsdagochtend: Wilna Steenbergen met “Omgaan met het levenseinde, kun je dat leren?”
Dinsdagmiddag: Olivier Elseman met “De Psalmen door de eeuwen heen”
Woensdag: vrije dag
Donderdagochtend: Jacob Korf met: “Schathemeltjerijk; de spiritualiteit van de maaltijd in de context van het Koninkrijk”
Donderdagmiddag: Rob van Essen met “Paulus, een weerbarstige apostel”
Vrijdagochtend: Pieter Lugtigheid met “De identiteit van het joodse volk op het dieptepunt van de geschiedenis”
Vrijdagmiddag: Casper van Dongen met “Jezus, Jeruzalem en het Oude Testament, voor wie (wel of niet) de Bijbel kent”
Neem de flyer mee, ligt op de tafel in de hal

Vakantieweek voor senioren

In de KerkWijzer van 13 april jl vindt u informatie over de vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. De diaconie heeft in die week plaatsen gereserveerd en wil het vervoer regelen en financieren. Wilt u nog mee, neem dan spoedig contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

Voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet zelfstandig op vakantie kunnen zijn er de weken van de SIV. Neemt u voor informatie hierover contact op met mw. Adrie Walraven-van Ham, tel. 3874950.

Wij wensen u/jullie een goede Hemelvaartsdag toe

Meer informatie:
www.deopenhofvoorburg.nl
www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg