home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 17 Sept 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Zending en werelddiaconaat

 

 In januari ontving de wijkgemeente Oude Kerk als dank voor haar hulp bij één van haar projecten 
.....dit houtsnijwerk uit Oeganda

zwo_houtsnijwerk_als_dankIn Masanafu, een buitenwijk van de hoofdstad Kampala, werkt al sinds 1999 een Oegandees echtpaar aan hulp en ondersteuning voor hun "buren". Zij begonnen met het delen van hun eigen land, zodat arme buren ook een stukje grond konden bewerken en van de opbrengst van de verbouwde producten in hun levensonderhoud konden voorzien. Dit initiatief groeide uit tot Masanafu Child and Family Support (MCAFS), een organisatie die naast de agrarische activiteiten ook een trainingsschool heeft opgericht waar kinderen gratis onderwijs kunnen volgen en een microkredietsysteem, waarbij vrouwen uit Masanafu samen een groep vormen en een kleine onderneming opzetten met behulp van een lening van MCAFS. De lening is renteloos. Wanneer de onderneming geld begint op te brengen, wordt de lening terug betaald en wordt het geld gebruikt voor een volgende groep.

Dit houtsnijwerk is gemaakt door jongeren die op de vakschool een opleiding volgen voor  houtbewerking, las- en metaalwerk.

(De werkgroep ZWO geeft financiële steun aan MCAFS via Femke Bannink. Zij woont en werkt  sinds 2003 in Oeganda)

Werkgroep ZWO Voorburg

Drie letters die staan voor een heel wezenlijke kerkelijke activiteit: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De Werkgroep ZWO Voorburg is een actieve groep mensen die betrokkenheid wil stimuleren en daadwerkelijk wil helpen, bijvoorbeeld door:

  • projecten ter ondersteuning van partnerkerken te presenteren aan de gemeenten middels hiervoor bestemde zendings- en werelddiaconaatscollecten;
  • te zorgen voor de verspreiding van de MissieZendingskalenders;
  • betrokkenheid bij en medewerking aan de Zendingsbazar die ieder jaar op de laatste zaterdag van oktober georganiseerd wordt in en om de Oude Kerk;
  • op informatieavonden te vertellen over praktisch "werk in het veld";
  • middels symposia bewustwording in de kerken ten opzichte van de nood in de wereld te stimuleren.
  • het inzamelen van gebruikte postzegels en prentbriefkaarten te bevorderen ten bate van de landelijke gezamenlijke postzegel- en prentbriefkaartenactie voor de zending. In 2012 hebben de postzegels en kaarten (landelijk) € 35.000 opgebracht! Van de totale opbrengst is € 14.000 afkomstig van de verkoop van postzegels en € 21.000 van de verkoop van kaarten. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerkinactie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.

Voor nadere informatie: Contactpersoon voor de Oude Kerk:  Cor Hoek
NB. De Werkgroep ZWO houdt zich, voor wat betreft het Werelddiaconaat,
bezig met het geven van financiële steun aan projecten met name in de
Derde Wereld, onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,
huisvesting en landbouw.

Twee keer per jaar, in februari en in oktober, laat de commissie de Samen Delen Krant verschijnen.