home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Gemeentegroeigroep

Gemeentegroeigroep van het Evangelisch Werkverband
Contactpersoon: Henny Touwen, 070-2113552 / 06-15454525


Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar aan huis, aanvang 20:00 uur.
Iedereen is bij ons welkom!

Planning Voorjaar 2019

Datum: Hoofdstuk:

Onderwerp:

 

Bijbel: Thuis bij:
Zo 13 jan. 2019 Hfd.stuk-6 Gezegend voor de strijd Numeri 27:12-22 Liesbeth
Zo 27 jan. 2019

Hfd.stuk-7

Stap in je schoenen Jozua 1:1-9 Joke en Hans
Zo 10 febr. 2019 Hfd.stuk-8 Stenen die praten Jozua 4:1-24 Henny
Zo 24 febr. 2019 Hfd.stuk-9

Als de muren vallen

Jozua 5:13-6:26 Minie
Zo 10 mrt. 2019 Hfd.stuk-10 Gif en verontreiniging Jozua 7 Joke en Hans
Zo 24 mrt. 2019 Hfd.stuk-11

Welke wapens gebruik jij?

Jozua 11:16-23 Joke en Hans
Zo 7 april 2019 Hfd.stuk-12 Asielzoekerscentrum Jozua 20 Jeanette
Zo 28 april 2019 Hfd.stuk-14 Het leger des onheils Marcus 5:1-20 ?