home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Pelikaan Activiteiten

werving-oudekerk-voorhof-pelikaan.jpg

De Pelikaancommissie voor Voorhof en Oude Kerk
Aanvankelijk werden er fondsen geworven voor de verbouwing van de Voorhof . Begin 2009 was hiervoor voldoende geld ingezameld. Het bijgebouw en het terrein zijn inmiddels mooi opgeknapt met geld dat via werving is ontvangen.

Een aantal activiteiten is op verzoek van velen doorgegaan. Het gaat om Pelikaanlezingen, benefietconcerten, een veiling, Oude Kerkdiner, workshops enz. Inkomsten komen ten goede aan Oude Kerk en Voorhof.

Ook is met de opbrengst van de Pelikaan de prachtige Menorah (in het koor van de kerk) gefinancierd. Er is een beamer aangeschaft, die inmiddels al goed gebruikt is voor de pelikaanlezingen.

Op dit moment zijn de inkomsten bestemd voor de restauratie van de toren van de Oude Kerk. De toren verkeert in zeer slechte staat en moet dringend worden opgeknapt. De kerk is ook bezig met het aanvragen van subsidie via monumentenzorg voor het instandhouden van de kerk, maar dat alleen zal niet voldoende zijn.
U kunt direct meehelpen om aan ons nieuwe project door een gift te storten op het Postbank rekeningnummer NL48 INGB 0004830726, ten name van de Protestantse Gemeente Voorburg Wervingscommissie, Bruinings Ingenhoeslaan 2 te Voorburg.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Activiteiten in maart en april 2018: hier>>.

In de commissie zitten:
Jan Keijzer, Alewijn Schouten, Ineke Boogert, Frank Arons, Hans de Goede, Ulrick t Zand en Els Beimers.

Suggesties voor originele activiteiten zijn welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de commissie.