home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Meditatieve oecumenische Adventsvieringen

Advent is een periode van verwachten, van inkeer en verstilling. We verwachten de komst van Jezus naar deze wereld; niet alleen in de stal ruim 2000 jaar geleden, maar in ons midden, onder ons! Het is goed om daar naast de zondagen, ook midden in de week bij stil te staan. Daarom zijn er gedurende de adventstijd korte, meditatieve vieringen, ze duren ongeveer een half uur, waarin we ons samen met onze broeders en zusters van de Sint Maartenparochie bezinnen op het thema: De komst van Jezus.
In de vieringen is ruimte voor woord en gebed, muziek en stilte. En elke viering belicht een ander aspect van zijn komst:

  • 4 december : De belofte van zijn komst
  • 11 december : Maria zingt over zijn komst
  • 18 december : De belofte van zijn wederkomst

De voorbereidingsgroep nodigt u van harte uit om de vieringen mee te maken. Gemeenteleden uit onze eigen gemeente gaan daarin voor, samen met parochianen van de Sint Maartenparochie. En ook in het koor zingen onze gemeenteleden mee! 

Locatie: de dagkapel van de Martinuskerk aan het Oosteinde (de deur rechts van de ingang van de kerk; aan het eind van de gang).
Aanvang: 19.30 uur
Na de vieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.

Aansluitend is er in het parochiehuis een activiteit, die overigens los staat van de vieringen, aanvang circa 20.15 uur.
Op 11 december staan de ‘voormoeders van Jezus’ centraal. Effie Andree Wiltens en Adriënne van Mourik verzorgen de inleiding.
Op 18 december vertelt Netty Dondorp over het joodse Chanoeka-feest, het feest van het licht.
Ook bij deze activiteiten bent u van harte welkom!

Namens de voorbereidingsgroep,
Adriënne van Mourik