home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 8 december 2019

Orde van dienst 8 december 2019

2e zondag van de Advent

Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                    Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:     Bep van Sloten- Van de Munt
Lector:                             Mariska Koning- Roozendaal

Organist:                         Gerrit van Eeden          

Orgelspel voor de dienst: Partita over ''Hoe zal ik U ontvangen'' Piet Post (1919-1979)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 80: 1,2 (O God van Jozef leidt ons verder)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied LB 442:1 (Op U, mijn Heiland)

Gesproken gebed om ontferming

Afgewisseld met gezongen LB 367 d (Kyrie eleison, vertaling: Heer, ontferm U)

Afgesloten met LB 137a: 4 (Wanneer zal God ons bevrijden) (In 4 groepen. De achterste 5 rijen beginnen, de 2e keer zingen de achterste 10 rijen, enzovoort, zo steeds verder naar voren tot iedereen zingt. Daarna wordt het lied nog één laatste (5e) keer zacht gezongen door de hoge stemmen (vrouwen en kinderen))

Stilte

Met en voor de kinderen

Kinderadventslied (melodie The first Noel)

Al Noömi’s hoop was weg
En haar leven leek stuk.
Maar bij Obeds geboorte
Voelt zij weer geluk.
Dank aan God, want heel de weg
Stond Ruth steeds voor haar klaar
En nu geeft God ook Obed
Die zorgt straks voor haar.
Het verleden laat ons zien
Waar de reis begint
Kom volg de ster naar het koningskind.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst. Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt hij van de buurvrouwen een zegen mee.)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Micha 3: 9- 4: 1-7

Lied LB 447 (Het zal zijn in het laatste der tijden)

Tweede Schriftlezing Matteüs 3: 7-9

Lied 319: 1 (Alles wat er staat geschreven)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel:Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Lied 451:1,2,3 (Richt op uw macht)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven, aansluitend lied 364:1 (Hoor Gij ons aan)

 

De eerste collecte is voor kerstgroeten, de tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

(Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): LvdK 125: 1,5 (O kom, o kom)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’              

Orgelspel:Koraalpartita over Psalm 25 Geert Bierling (*1956)   

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

 

Amnesty International

Na de dienst is er in de Voorhof een stand van Amnesty International. U kunt daar uw handtekening zetten voor de vrijlating van gewetensgevangenen en artikelen kopen, zoals kaarsen en kerstkaarten.

MEDEDELINGEN

Toelichting op de diaconale collecte

Met kerst bezorgen we bij ouderen en andere mensen die daarvoor in aanmerking komen, een kleine attentie. Het is een eenvoudig gebaar maar deze groet wordt warm ontvangen, vooral omdat het vaak aan huis gebonden mensen betreft.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. A. Christ uit Katwijk voor. Het thema is "De beloofde zoon", de Schriftlezing Genesis 22 vers 1-19.

Vorming en toerusting

  • zo 8 dec 20:00 Gemeentegroeigroep bij Joke en Hans
  • wo 11 dec 10:00 Leerhuis Jozef van dromer tot ziener, olv ds. Giel Schormans, Voorhof
  • wo 11 dec 20:00 ABC-cursus, Voorhof

 

Maaltijd

Laatste maaltijd van dit jaar: dinsdag 10 december; opgeven kan nog na de dienst bij Gerda van der Hoeven.

 

Meditatieve oecumenische vieringen Advent

In de vieringen is ruimte voor woord en gebed, muziek en stilte. Elke viering belicht een ander aspect van Jezus’ komst.

Woensdag 11 december 19:30 uur: Maria zingt over zijn komst. Na de viering is er koffie. Om 20:15 houden Effie Andree Wiltens en Adriënne van Mourik een inleiding over de ‘voormoeders van Jezus’.

Plaats: de dagkapel van de Martinuskerk aan het Oosteinde.

Middaggebed

Elke donderdagmiddag is er van 12:30 tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van deze kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Kerstconcert “Vom Himmel hoch”

Zaterdag 14 december 20:15 in de Oude Kerk, mmv Vocaal Ensemble Cantate olv Niels Kuijer, Martin Landzettel viool en Hans Houtman, orgel.

Komt u ook naar de Kerstviering senioren ?

Woensdag 18 december van 14.00 uur tot 17.00 uur voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder in de kerk. Aanmelden tot 10 december bij Germa Nauta (tel. 3866152 M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Willemine de Villeneuve tel. 3192972 M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Er kan er voor vervoer gezorgd worden. Hartelijk welkom en we verheugen ons op uw komst.

Hulp gezocht

Voor deze kerstviering zoekt de diaconie:

  • Chauffeurs om deelnemers met de auto te halen en te brengen
  • Hulp bij het klaarmaken van enkele hapjes
  • Hulp bij de inrichting van de kerkzaal op woensdagmorgen 18 dec van 9-11 uur
  • Hulp bij het herinrichten van de kerkzaal op donderdagmorgen 19 dec van 9-11 uur

Aanmelding bij bovengenoemde diakenen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Kerstspel “De Herders”

Zondagmiddag 22 december 16:30 uur is het kerstfeest voor de kinderen in de kerk. Daar zijn echter ook (groot)ouders, gemeenteleden en vrienden van harte welkom. Neem een flyer mee!

Welkom in de stal: vanaf 16:00 uur.

Lichtjesavond 24 december
Het lijkt ver weg, maar voorbereidingen moeten tijdig beginnen. Uw medewerking wordt gevraagd om in de kerk toezicht te willen houden tussen 17:00 - en 20:00 uur. Voor de verkoop buiten, gedurende dezelfde tijden is al een behoorlijk aantal vrijwilligers. Aanmeldingen graag bij Cor Hoek, (06-20505284 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Ook als u voor één uurtje wilt helpen, laat het dan zeker weten!

U en jullie allen een goede zondag toegewenst!

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. H.M. Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. W.F. Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.