home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Plaatsing Bekroning op de Toren


 FIE7561 versie 2

 

Burgemeester Klaas Tigelaar heeft op
maandagmorgen 9 juli tussen 09:00 en 10:00 uur

YOUTUBE FILMPJE VAN TV MIDVLIET>>

Lees meer >>

Hans Houtman organist

hans houtmanHans Houtman is in juni 2017 begonnen als cantor-organist van de Martinigemeente in de Oude Kerk Voorburg.

Hans Houtman (1976) studeerde orgel 1e fase, vroeger DM, aan het Rotterdams Conservatorium  bij Bas de Vroome. De 2e fase, vroeger UM, heeft hij in 2002 cum laude afgerond bij Ben van Oosten. Hij volgde koor- en orkestdirectielessen bij Barend Schuurman en Arie van Beek. In 2004 heeft hij zijn studie Kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium afgerond. Ook heeft hij hoofdvak orgel-improvisatie gevolgd bij Henko de Berg in Tilburg.

Daarna volgde hij nog improvisatie bij Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk te Rotterdam.

In juni 2004 heeft het Prins Bernard Cultuurfonds hem een studiebeurs toegekend om zich verder te kunnen specialiseren in de Frans Romantische/ laat Romantische orgelmuziek bij Louis Robilliard te Lyon, hetgeen hij heeft afgerond in 2005.

Hans Houtman is als cantor-organist verbonden aan de Oude of Martinikerk te Voorburg. Als dirigent is hij verbonden aan de Marianne-cantorij te Voorburg, het Hervormd Kerkkoor Hoornaar, het Oratoriumkoor ‘Arte Vocale’ uit Middelharnis en het projectkamerkoor Capella Musica Aeterna.


In 1998 won hij de 2e prijs in de categorie “20e eeuwse muziek” van het Nationaal Leiden orgelconcours. Daarnaast was hij winnaar van het Internationaal César Franck Concours te Haarlem in 2004. In 2007 deed hij mee aan het Internationaal Orgelconcours “Orgel ohne Grenzen” in 3 Europese landen (Luxemburg, Frankrijk en Duitsland), wat hem de 3e prijs opleverde. In september 2008 won hij de 1e prijs van het Internationaal Hermann Schroeder-orgelconcours te Trier in Duitsland.

Hans Houtman maakte diverse buitenlandse concertreizen. Na concerten in Dublin en Galway (Ierland) werd zijn spel omschreven als “doorzichtig, virtuoos en een goed oor voor kleur in de keuze van registraties”. Naast het geven van concerten legt Hans zich toe op het begeleiden van koren als continuospeler. Hij heeft hiervoor een kistorgel laten bouwen bij de orgelbouwer Henk Klop. Hij voerde o.a de volgende werken uit: diverse Cantates, Weihnachts-Oratorium, Johannes Passion en Matthäuspassion van J.S. Bach, Messiah van G.F. Händel, Musikalische Exequien van H. Schütz, Requiem, Te Deum, en Vesperae de Dominica van W.A. Mozart.

In 2010 heeft Hans samen met een paar vrienden een stichting opgericht, genaamd Musica Aeterna, waarvan hij artistiek leider is.
Deze stichting stelt zich ten doel het bevorderen van klassieke muziek in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zij wil hoogwaardige klassieke muziek toegankelijk maken voor een breder publiek. Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd, die kunnen variëren van concerten van verschillende opzet tot educatieve programma’s voor kinderen. Gelieerd aan de stichting heeft Hans samen met celliste Ania Katynska “Barok Consort Musica Aeterna” opgericht. Het idee is te werken naar een vaste kern van professionele barokspelers die, afhankelijk van het soort concert, zal worden aangevuld met musici op projectbasis. De focus ligt vooral op het begeleiden van vocale ensembles en oratoriumkoren, maar het leent zich ook voor het uitvoeren van kamermuziek.

 

Interview met Hans Houtman in het wijkblad 'Rond de Oude Kerk' nr. 108

Hans Houtman is onze nieuwe cantor-organist:
‘Fijn dat Voorburg een enthousiaste cantorij heeft’

12 jaar was hij organist in de Rotterdamse Goede Herderkerk. Hoewel Hans Houtman (41) met een dubbel gevoel vertrekt, kijkt hij er enorm naar uit om in de Oude Kerk aan de slag te gaan. ‘En voor de cantorij heb ik ook ideeën.’
Op de website www.hanshoutman.nl prijkt een indrukwekkend cv. Hans is opgeleid aan het Rotterdams Conservatorium (orgel, bijvak piano) en rondde zijn opleiding cum laude af bij de Haagse organist Ben van Oosten.
‘Kerkmuziek is een aparte studie binnen de opleiding,’ legt Hans uit. ‘Met een kerkmuziekdiploma mag je ook als amateur een orgel bespelen, dat is dan op niveau III.’
Zelf behaalde hij de hoogste graad: niveau I, master/uitvoerend organist.

Stichting Musica Aeterna

Dat Hans na 12 jaar de Goede Herderkerk gaat verlaten, vindt hij aan de ene kant wat spijtig. ‘Het aantal gemeenteleden liep terug en het was de vraag of ik mijn functie wel kon behouden. Ook was de cantorij flink geslonken en dat vond ik bijzonder jammer, want ik ben een echte koorman. Zelf zing ik ook. Ik hou bijvoorbeeld erg van de 16e-eeuwse muziek van Palestrina. Met een club vrienden richtten we stichting Musica Aeterna (muziek van eeuwigheidswaarde) op; van oude muziek tot hedendaagse klassieke muziek op hoogwaardig niveau. We voeren de breedte van het hele klassieke repertoire uit, die ik ook dirigeer. Gezien mijn voorliefde voor zingen, ben ik blij dat de Oude Kerk een grote cantorij heeft. Natuurlijk gaan we eerst aftasten wat de onderlinge verwachtingen zijn, maar het is altijd mogelijk om iets moois te kiezen.
Maar de cantorij was vast niet de (enige) reden om voor Voorburg te kiezen?‘ Ik hoorde via vrienden van de vacature en zag zelf de advertentie in “Orgelnieuws”. Voor mij stond voorop dat het contact met de predikanten goed moest zijn. Toevallig kende een goede vriend van mij het predikantenechtpaar van de Oude Kerk en die zag de combinatie wel zitten.’

Een klik met de predikanten

‘Bij mijn sollicitatie bleek inderdaad dat het klikte. Qua theologische beleving bleken we dicht bij elkaar te staan. Ds. Leneke Marchand en ik delen onze kerkelijke achtergrond, de Gereformeerde Bond. Vroeger maakte ik weleens mee dat het geloof als zwaar en moeilijk werd gezien. Maar zelf vind ik dat je met hoop de kerk uit moet kunnen lopen na een dienst. En de predikanten zien dat ook zo.’
Natuurlijk was Hans ook enthousiast over de kerk zelf en het orgel.
‘Eerlijk is eerlijk, het is fijn om in een mooie kerk te spelen. In zo’n ambiance kun je je muzikale ei beter kwijt. Ik zie het wel voor me om hier prachtige Evensongs of mooie cantates te laten horen.’
Het orgel in de Oude Kerk is kleiner dan de organist gewend is. ‘Maar het is een “romantisch” orgel en de Romantiek uit de 19e eeuw past ook bij mij. Ik heb ooit in Lyon gestudeerd waar ik Franse muziek uit deze periode speelde.’

Kracht van muziek

Over de kracht van orgelmuziek ter ondersteuning van de theologische boodschap zegt Hans: ‘Als organist heb ik daarbij een dienende, muzikale taak. Die wil ik naar eer en geweten vervullen. Ik vind het mooi als ik dan ter plekke inspiratie voel dankzij de preek of vanwege de dienst zelf. Dat werkt weer door in het lied. Ik hoop dat de muziek de gemeenteleden bemoedigt. Als een soort begeleiding in hun geloof.’

Hans en zijn gezin

Hans woont in Hardinxveld-Giessendam en is getrouwd met Afke, die daar een verloskundigenpraktijk heeft. Ze hebben drie kinderen: Hannelotte(12), Jurgen (11) en Annesofie (4). Hannelotte heeft twee jaar pianoles gehad, maar koos later voor paardrijden. Jurgen speelt trompet en is lid van de Harmonie.
Meer informatie over Hans en zijn muzikale activiteiten: www.hanshoutman.nl

                                                                                                                           Margriet Zuidgeest

Lichtjesavond

imm0392kerstDe Oude Kerk is weer versierd met Kerststerren en Kerstboom.
Op 24 december is de kerk open en kunt u binnenlopen tussen 17 en 20 uur.
De historische panden in de Herenstraat zijn verlicht met kaarsjes.
Er wordt op het orgel gespeeld 
Koren treden op met kerstliederen
Het Carrillon wordt bespeeld.
U kunt de beiaardier op een tv-scherm in de kerk zien spelen

Loop gerust binnen! 

Lees meer >>

Kruiswegstaties

IMG 5867In de zondagochtenddiensten in de tijd naar Pasen liggen er staties
uit onze verzameling met een toelichting daarbij voor u ter inzage.

Op de 2 zaterdagen vóór Pasen is een groter aantal kruiswegstaties
tentoongesteld tijdens de Oude Kerk Open  tussen 11 en 16 uur.

Hartelijk Welkom !

Lees meer >>

Organist Jan Droogers

Jan Droogers organist van de Oude Kerk in Voorburg 

jan_droogers

Jan Droogers is geen onbekende in Voorburg. Hij is vaste 2e organist in de Oude Kerk en is een graag geziene gast. Al heel jong speelde hij orgel en hoewel zijn beroep bouwkundige is, is hij zeer serieus met het orgelspel en de orgelstudie bezig - bij Herman van Vliet momenteel.

Jan Droogers werd geboren in 1969 te Gouda. Zijn eerste orgellessen ontving hij op 8-jarige leeftijd van de heer Muilwijk. In 1983 vervolgde hij zijn studie bij Wim van der Panne, destijds cantor-organist van de Oude Kerk te Voorburg en vanaf 1989 bij Herman van Vliet, organist van de Joriskerk te Amersfoort. Vanaf zijn 14e jaar is hij organist van de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk en sinds 1989 is hij tevens tweede organist van de Oude Kerk te Voorburg.
In 1993 werd zijn studie voor bouwkundig ingenieur met goed gevolg afgesloten aan de HTS te Rotterdam.