home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 26 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Zending en werelddiaconaat

De Werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) wil ieders betrokkenheid bij zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking stimuleren. Zij doet dat door bijvoorbeeld:

  • Projecten in Nederland en de Derde Wereld aan de kerken te presenteren met het verzoek om steun
  • Tweemaal per jaar de Samen Delen Krant uit te geven
  • Op informatiebijeenkomsten te vertellen over praktisch werk in het veld
  • Bewustwording in de kerken te stimuleren via o.a. symposia
  • Het inzamelen van gebruikte postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes ten bate van de landelijke gezamenlijke actie voor de zending. Deze worden naar het PKN centrum in Utrecht gebracht en daar verkocht aan handelaren. De landelijke opbrengst in 2017 was € 31.533,00.

 

De werkgroep houdt zich wat betreft het werelddiaconaat bezig met het geven van financiële steun aan projecten in de Derde wereld, onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en landbouw. Bij deze projecten zijn contactpersonen betrokken die een relatie hebben met Voorburg, zodat we “live” geïnformeerd worden.
Jaarlijks ondersteunt ZWO drie vaste projecten, namelijk JW Support (opvang straatkinderen) in Bangladesh, Docenten voor Africa (beter onderwijs in de townships) in Zuid-Afrika, en MCAFS en Mukisa in Oeganda. Daarnaast worden ook kleinere projecten met een financiële bijdrage ondersteund.

ZWO School masanafu verkleind

Oeganda
In Oeganda is Femke Bannink (zij woont en werkt sinds 2003 in Oeganda) betrokken bij:

  • Masanafu Child and Family Support (MCAFS), de “burenhulp” in Masanafu, een wijk aan de rand van Kampala, waar het Oegandese echtpaar Nicolas en Rose Riga zich inzet voor de arme families in hun wijk. Naast agrarische activiteiten is er een trainingschool opgericht waar jonge kinderen lees- en schrijflessen kunnen volgen en jongeren een vakopleiding.
  • Mukisa is een dagcentrum waar kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap behandeling en begeleiding krijgen.

Meer informatie over deze projecten kunt u vinden in de Samen Delen Krant.
Voor nadere informatie: contactpersoon voor de Oude Kerk: Ada Bannink

Bijlage: foto van de bibliotheek in de school van Masanafu.