Zending en werelddiaconaat

De Werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) wil ieders betrokkenheid bij zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking stimuleren. Zij doet dat door bijvoorbeeld:

 

De werkgroep houdt zich wat betreft het werelddiaconaat bezig met het geven van financiële steun aan projecten in de Derde wereld, onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en landbouw. Bij deze projecten zijn contactpersonen betrokken die een relatie hebben met Voorburg, zodat we “live” geïnformeerd worden.
Jaarlijks ondersteunt ZWO drie vaste projecten, namelijk JW Support (opvang straatkinderen) in Bangladesh, Docenten voor Africa (beter onderwijs in de townships) in Zuid-Afrika, en MCAFS en Mukisa in Oeganda. Daarnaast worden ook kleinere projecten met een financiële bijdrage ondersteund.

ZWO School masanafu verkleind

Oeganda
In Oeganda is Femke Bannink (zij woont en werkt sinds 2003 in Oeganda) betrokken bij:

Meer informatie over deze projecten kunt u vinden in de Samen Delen Krant.
Voor nadere informatie: contactpersoon voor de Oude Kerk: Ada Bannink

Bijlage: foto van de bibliotheek in de school van Masanafu.