home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Het Marianne orgel

marianneorgel.jpgHet Marianne orgel is in 1879 in gebruik genomen, en is gemaakt door Johan Frederik Witte van de Firma Bätz te Utrecht. Het was een geschenk van Prinses Marianne.
Zij heeft het orgel zelf besteld bij deze firma, ter vervanging van het uit 1800 daterende orgel, dat gemaakt was door Lambertus van Dam te Leeuwarden en dat aan een grondig herstel toe was (dit orgel is in 1878 verkocht aan orgelbouwer Haspel te Rotterdam).

De laatste grote restauratie van het huidige orgel vond in de jaren 1975 - 1976 plaats door de firma Hendriksen en Reitsma uit Nunspeet, waarbij geadviseerd werd door de organist Wim van der Panne. Het orgel is sindsdien weer in goede staat.

 


Het Bätz orgel
wim-madderon.jpg2000 - Dispositiewijziging fa. Hendriksen & Reitsma: Terts 1 3/5' (HW) verhuisd naar NW ten koste van Quint 1 1/3', op HW toevoeging Tremulant en Cornet III. (bron: eigen waarneming december 2000)

1975/76 - Restauratie en uitbreiding, fa. Hendriksen & Reitsma, Nunspeet onder advies van Wim van der Panne. Onder andere wordt een pedaalkoppel naar man. II toegevoegd alsmede een tremulant. Ook de dispositie wordt gewijzigd: de Violon wordt vervangen door een Quintadeen, de Mixtuur vernieuwd (enkele pijpen worden nog gebruikt voor de nieuwe Terts en Quint 1 1/3'), man. I uitgebreid met een Terts, man. II met een Nasard en een Quint en het pedaal met een Schalmey. (bron: T. den Toom en ingebruiknameprogramma)

1968/69 - Restauratie en uitbreiding met Fluit 2' op Nevenwerk door D.A. Flentrop, Zaandam. (bron: T. den Toom)

1944 - Nieuw pedaalklavier, fa. J.C. Sanders, Utrecht. (T. den Toom, De orgelmakers Witte dl. II, uitg. Groen, 1997)

1879 - Nieuw orgel J.F. Witte, Utrecht. Het orgel was een geschenk van Marianne, prinses der Nederlanden.(bron: T. Brouwer)

 


Klik hierboven voor een fraai stukje muziek van Wim Madderom op het Marianne orgel

 

 

 

Dispositie:

 

 

 

HOOFDWERK: C-f'''

NEVENWERK: C-f'''

PEDAAL: C-d'

Bourdon 16'

Holpijp 8'

Subbas 16'

Prestant 8'

Salicet 8'

Octaaf 8'

Quintadeen 8'

Fluit travers 8'

Bourdon 8'

Roerfluit 8'

Viola 8'

Basson 16'

Octaaf 4'

Salicet 4'

Schalmey 4'

Fluit 4'

Fluit 4'

 

Quint 2 2/3'

Nasard 2 2/3'

KOPPELINGEN:

Octaaf 2'

Fluit 2'

P+I, P+II, I+II

Cornet III

Terts 1 3/5'

 

Mixtuur IV-VI

Vox Angelica 8'

 

Trompet 8'

Tremulant

 

 

KOORORGEL
(bron: fotokaart met informatie, uitgeverij De Mixtuur, Schagen)
Het in het koor der kerk opgestelde kabinetorgel dateert van omstreeks 1810. Het werd in 1963 in verwaarloosde toestand aangekocht van een partikulier in Lopikerkapel.

1978 - Op de binnenkant van de deurtjes worden door Meindert Marijs beschilderde panelen aangebracht.

1975 - Restauratie van de kas, fa. Hendriksen & Reitsma. De houten imitatie-frontpijpen worden vervangen door (niet sprekende) metalen pijpen.

1971 - Restauratie fa. Hendriksen & Reitsma, Nunspeet. De Prestant 4' wordt vervangen door een Fluit 4'. De bas daarvan wordt verkregen door het inkorten en dekken van de (houten) Prestantpijpen, de discant wordt bezet met oud pijpwerk van onbekende herkomst (kabinetorgelmensuur).

koororgel.jpgDispositie:
MANUAAL: C-f''' (deling bas/disc. tussen b' en c')
Holpijp 8'B/D.
Prestant 8' D.
Fluit 4' B/D.
Quint 3' B/D.
Octaaf 2' B/D.
Sifflet 1' B.
Sifflet 1 1/2' D.
Tremulant
mechanische toets - en registertractuur
Aart de Kort, november 2000


(foto: Aarnoud de Groen)