home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 26 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Bijzondere diensten

doopfond3.jpgDoopdiensten
De bediening van het sacrament van de Heilige Doop vindt plaats in een zondagse eredienst. In overleg met de doopouders wordt een gekozen. Voor doopaanvragen kan men contact opnemen met ds. Schormans of ds. Marchand.

Trouwdiensten
Onze kerk is gewild als locatie om het huwelijk in te laten zegenen. In principe leidt de wijkpredikant van het bruidspaar, dan wel van de bruid of bruidegom de trouwdienst. De verantwoordelijkheid voor de dienst draagt ook de kerkenraad van de wijk waar bruid en bruidegom of één van hen staat ingeschreven. Met de eigen predikant dient dus contact te worden opgenomen. Leden van onze wijkgemeente wordt geadviseerd, zo zij hun huwelijk in willen laten zegenen, vroegtijdig contact op te nemen met ds. Schormans of ds. Marchand en de koster, zodat de kerk kan worden gereserveerd en afspraken voor voorbereidende gesprekken kunnen worden gemaakt.
Voor een kerkelijk huwelijk geldt voor leden van onze wijkgemeente een aangepaste prijs ten opzichte van niet-leden.


Uitvaartdiensten
De tijd is gelukkig voorbij, dat je een prominente plaats in de samenleving of kerk moest innemen om vanuit de kerk begraven te kunnen worden. Zeker wanneer het een meelevend gemeentelid betreft, die in de kerk thuis was, past het om de gedachtenisdienst ook in de kerk te houden. Ongeacht het aantal verwachte personen. Maar vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid voor een dienst in de aula van een begraafplaats of crematorium. Neem in geval van een overlijden voordat u afspraken maakt over datum en tijd van de uitvaart contact op met ds. Schormans of ds. Marchand. Zij schikken zich zoveel als mogelijk naar de wens van de familie, maar moeten wel kunnen. Onze wijkgemeente verbindt aan een kerkelijke uitvaart voor onze leden geen kosten.

Kerk en school
De Oude Kerk heeft een goed contact met de Prot. Chr. Basisschool Groen van Prinsterer aan de Paradijsstraat. Er wordt ieder jaar een dienst voor Kerk en School gehouden, voorbereid door schoolteam en predikant. Houd u de berichten in KerkWijzer in de gaten!

Kinderkerstfeest
Ieder jaar organiseert de leiding van de Kinderdienst in de Oude Kerk een Kerstfeest speciaal voor de kinderen (en hun ouders, opa’s en oma’s), vriendjes en vriendinnetjes. Dit vindt meestal plaats op de laatste zondag voor Kerstmis. 

29_tijdens_de_lichtjesavond_2.jpgKerstnachtdiensten
Op Kerstavond (24 december) worden om 21.00 en 23.00 uur Kerstnachtdiensten gehouden. De eerste dienst wordt door de predikant voorbereid met enkele jongeren.

Stille week
In de week voor Pasen worden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag avonddiensten gehouden. De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats op Witte Donderdag.

Kerkdiensten in de verzorgingshuizen
Op de tweede zondag van de maand is er een Protestantse dienst in de Maartenzaal van Woonzorgcentrum De Mantel, Klaverweide 54. Deze diensten vallen onder de Algemene Kerkenraad.
Bewoners van woonzorgcentrum Het Anker, Prinses Margrietlaan 24, kunnen de zondagse dienst in de Oude Kerk volgen via hun televisie. Op de eerste dinsdagmiddag van de maand vindt een viering plaats in het Anker. Deze viering wordt verzorgd door de onze kerkenraad, maar valt onder de geestelijke verzorging van het Anker. Op Witte Donderdag is er een oecumenische avondmaalsviering in de Brasserie van het Anker.
Op 2 vrijdagmiddagen in de maand vinden oecumenische vieringen plaats in Rustoord/Leilinde. Deze diensten vallen onder de geestelijke verzorging van de huizen. Geestelijk verzorger is ds. T. van Iersel. Vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Voorburg zijn betrokken bij deze diensten.
In Nieuw-Heeswijk kunnen bewoners op de kamer aangesloten wor­den op de kerktelefoon en afstemmen op de Oude Kerk.