home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

activiteitengids 2017-2018

Activiteiten Martinigemeente Voorburg 2017-2018

 

ABC-cursus: Basiscursus christelijk geloof; contactpersoon: ds. Giel Schormans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De ABC cursus is bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Aan de hand van een boekje van Rowan Williams (Leven als christen) maken we kennis met de kernthema’s van het christelijk geloof (bijbel, gebed, doop en avondmaal) en lezen we allerlei belangrijke teksten uit het oude en het nieuwe testament. Er is alle ruimte voor gesprek en vragen. Deze cursus is tevens een voorbereiding voor hen die gedoopt willen worden of belijdenis willen doen van het geloof. Om de drie weken op de woensdagavond in De Voorhof bij de Oude Kerk. Eerste keer 27 sep 20.00 uur.

Beamerteam; contactpersoon: Els Beimers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ter ondersteuning van de kerk-dienst wordt de orde van dienst geprojecteerd tijdens de kerk-dienst. Ook wordt de kerkdienst opgenomen en deze kan (live of achteraf) worden bekeken via www.kerkomroep.nl . De leden van de cameraploeg en beamerteam hebben ongeveer eens per maand in de ochtend dienst en zorgen voor beamerprojectie en camera-opname. Daarnaast is er een ploeg die de beamerpresentatie maakt op basis van de aangeleverde orde van dienst. Dit is een kleine ploeg van vier, die snel de presentatie maakt. Om de week heeft deze ploeg dienst òf om de presentatie te maken òf om na te kijken.

Bidden voor de dienst op zondag; contactpersoon: Netty Dondorp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
070 – 36 20 659

Korte gebedsbijeenkomst voorafgaande aan de zondagse eredienst. In dit bijeenzijn wordt God gevraagd om een zegen voor de dienst, voorganger, kinder- en tienerdienst. Wilt u meedoen? Welkom! Elke zondag om 9.30 uur in de bovenkamer (boven de ingang van de kerk).

Bijbellezen; contactpersoon: ds. Giel Schormans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze kring is bedoeld voor wie samen met anderen de bijbel wil (leren) lezen. Aan de hand van bijbelse grondwoorden (verbond, land, tempel, verlossing, koninkrijk van God) gaan we door de bijbel en proberen aan de hand van die woorden lijnen in de bijbel te ontdekken. Naast aandacht voor de betekenis en de achtergronden van bijbelteksten, gaan we ook op zoek naar de actualiteit  van deze woorden vandaag. 1x per maand op de dinsdagavond (1e keer: 19 sep 20.00 uur) en woensdagoch-tend (1e keer 20 sep 10.00 uur) in De Voorhof bij de Oude Kerk.

Catechese voor jongeren 12+; contactpersoon: ds. Leneke Marchand, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Catechese, raar woord misschien. Wat betekent het? Catechese is leren, door te luisteren, vragen te stellen en samen met andere jongeren na te denken. Catechese gaat over de inhoud van het geloof en over wat het betekent christen te zijn. Als kind heb je misschien heel wat bijbelverhalen gehoord, maar wat hebben die nu met elkaar te maken? En wat hebben ze te betekenen, voor vandaag? Ben je geïnteresseerd, geef je alvast op, dan hoor je van me! In onderling overleg zoeken we naar een goed moment in de week om samen te komen.

Cantorij; Contactpersoon: Irma Nieuwenhuis, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
06 – 28 52 52 18
Hou je van zingen? Zing dan mee! De Marianne-cantorij is een enthousiaste club mensen die op dinsdagavond van 19.45 tot 21.15u repeteert in de Voorhof. De Cantorij werkt mee in de zondagse erediensten en ook in bijzondere diensten van de Oude kerk te Voorburg. De cantorij telt momenteel 34 leden, maar nieuwe zangers/zangeressen zijn natuurlijk altijd welkom!

Commissie van eredienst
contactpersoon: Joke Verstraate-Krul, 070-3868038

Tijdens elke kerkdienst in de Oude Kerk zijn enkele leden van deze commissie als gastvrouw/gastheer aanwezig. Zij verstrekken informatie, delen liedboeken en de orde van dienst uit en verzorgen samen met de diakenen de collectes. Versterking Welkom!

Crèche;contactpersoon: Annette Koetsier,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
06 – 22 40 39 36

Tijdens de kerkdienst is er ook opvang voor de kleinste kinderen. Elke week is er 1 oppasser die met de kleintjes een boekje leest, een puzzel maakt of gezellig gaat kleuren. We hebben momenteel 9 personen die meedraaien; je hebt dus 1x per 9 weken 'dienst'. We zoeken altijd nog nieuwe mensen; met name jonge ouders. Dus meld je aan!

 

Gebedsgroep 2e en 4e maandag; contactpersoon: Piet Mostert, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
070 – 38 66 946

Bidden voor gemeenteleden die kampen met ziekte, rouw, zorgen van andere aard, en onze voorgangers, de lijdende kerk… Deze taak, die wij als roeping ervaren, wordt bepaald door het woord van Paulus: als iemand in de gemeente lijdt, lijden de anderen mee. Dit woord nodigt uit elkaars lief en leed te delen. Wij mogen middels ons gebed meeleven met die broer of zuster uit de gemeente, maar hem of haar ook in ons gebed bij God brengen, of liever, met God verbinden. Wij vragen of Hij in het leven van deze mens wil komen en vertrouwen erop dat de Eeuwige dat met zijn helende kracht ook doet. Wij zijn nu met 7 deelnemers; heel graag zouden wij nog een enkel gemeentelid in deze kring verwelkomen. Het kan ook zijn dat iemand incidenteel behoefte heeft iets met geloofsgenoten te delen en daarvoor graag gebed wil; u bent welkom! Elke 2e en 4e maandag van de maand van 19:00 tot 19:45 uur en na afloop van het Heilig Avondmaal in de bovenkamer (boven de ingang van de kerk).

Gemeentecontact Voorburg-Halle; contactpersoon: Arjen van Aalst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en Judy van Engeldorp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
06 – 40 29 89 57

Van vrijdagavond 25 mei tot maandagmorgen 28 mei 2018 zijn vrienden uit de Marktkirche Gemeinde te Halle (voormalig Oost-Duitsland) te gast in Voorburg. Zij worden dan ontvangen in de Oude Kerk. De groep die met hen optrekt komt uit beide protestantse wijkgemeenten van Voorburg. Wie wil meedenken over en meedoen met het programma voor dat weekend? Of een gast te logeren hebben? Wij ervaren deze vriendschapsband als verrijkend.

Gemeentegroeigroep van het Evangelisch Werkverband; contactpersoon: Henny Touwen, 070-2113552 / 06-15454525
Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar aan huis. Iedereen is bij ons welkom!

Godly Play;contactpersoon:
Irma Nieuwenhuis,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Godly Play is een nieuwe methode om spelenderwijs bijbelverhalen te vertellen. Ook in 2017 gaan we weer regelmatig tijdens de kinderdienst de Godly Play verhalen vertellen. Agenda voor de Martinigemeente: 3 sep: Goede Herder Tafel voor de wereld; 17 sep: Grote familie; 29 okt: Gelijkenis de Goede Herder; 12 nov: Ark; 25 dec: kerstverhaal.
Godly Play team Voorburg: Annette Hendriks, Geertje van Essen, Anita uteboom, Irma Nieuwenhuis

Kinderdienst; contactpersoon: Gelske van der Duin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We vinden het belangrijk dat kinderen (4-12 jaar) zich thuis gaan voelen in de kerk, dat ze zich gekend weten door de mensen in de kerk en door God. We willen hen vertrouwd maken met de God van de bijbel die van hen houdt en er altijd voor hen wil zijn. We hopen dat ze Hem leren kennen en met Hem door het leven gaan. Daarom is er tijdens de dienst een kindermoment en gaan we daarna naar onze eigen ruimte om het verhaal op het niveau van de kinderen te vertellen en daarover te praten en te knutselen.

Koffertjesproject voor doopouders; contactpersoon: Gelske van der Duin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en Fredi Willemsen,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij de doop hebben jullie kinderen een belofte meegekregen: de naam van God is met je eigen naam verbonden. Wij geloven dat God je hele leven met je mee zal gaan. Soms is dat duidelijk voor je, en soms herken je Hem niet. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe eerder je Hem op je levensreis ook herkent! In dit koffertje vind je allerlei boekjes en andere dingen die iets te maken hebben met jullie en met God en we hopen dat dit zal helpen om Hem beter te leren (her)kennen! Nieuwsgierig geworden? Neem even contact op, dan kun je het koffertje drie weken lenen!

Koffieochtenden; contactpersoon: Edith van Kalsbeek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Koffieochtenden zijn op de eerste maandag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in de Voorhof. Wandel gerust binnen voor een kop koffie en een praatje. U bent van harte welkom!

Koffieschenkgroep; contactpersoon: Bep van Sloten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Elke zondag na de dienst kunt u koffie of thee drinken in de Voorhof. Elke week zijn er vrijwilligers nodig om die koffie in te schenken en na afloop de kopjes te verzamelen! Een gezellige activiteit waar altijd vrijwillige schenkers voor nodig zijn. Vele handen maken licht werk dus doet u of doe jij ook mee?

Kringen; contactpersoon:
ds. Leneke Marchand,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kring: een plaats waar je terecht kunt met je vragen, voor een goed gesprek, om uitgedaagd en bemoedigd te worden op de geloofsweg. (De kring is een vervolg op de kring geloofsverdieping / discipelschap die vorig seizoen van start ging.) Nieuwe leden van alle leeftijden zijn van harte welkom. Er zijn twee groepen die vierwekelijks bij elkaar komen onder leiding van ds. Leneke Marchand. We bespreken een nog uit te kiezen boekje (bijvoorbeeld ‘Arjan Markus’, ‘Heel het leven’, ‘10 regels voor discipelschap’ of boekjes van Wim Dekker e.a., ‘Tijd om mee te gaan’) en we lezen kernteksten uit Oude en Nieuwe Testament.

Eerste keer kring I: ma 25 sep 20.00- 21.30u; kring II: di 26 sep 10.00-11.30u, beide in de Voorhof.

Liturgisch bloemschikken

Contactpersoon:
Germa Nauta, 070 – 3866152

Meerdere keren per jaar verzorgt een groep dames een liturgisch bloemstuk.Voorafgaand aan Pasen en Kerst op de zondagen gedurende de 40 dagentijd en Advent. Deze stukken hebben een bepaald thema en soms ook n.a.v. een Bijbelgedeelte.

Met Pinksteren wordt er alleen op eerste Pinksterdag een liturgisch bloemstuk gemaakt.

Ook voor de zondag voleinding, ook wel eeuwigheidszondag genoemd, komt er een bloemstuk.

Daarnaast maken we een stuk voor de startzondag. Het thema hiervoor is wisselend.

20+ lunchbijeenkomsten; contactpersoon:
ds. Giel Schormans,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dirma Redelijkheid,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een keer per maand na de zondagse dienst lunchen we samen en gaan daarna in gesprek over geloof en twijfel, over doen en laten, over het leven met God en met elkaar. We doen dat aan de hand van een bijbelgedeelte of een artikel. Dit jaar 5 gebruiken we een boekje over de aartsvaders van P.L. de Jong: 'Noach, Abraham, Isaak en Jakob, Sara, Rebekka en Rachel, voorouders van de volkeren uit het Midden-Oosten en Israël. In de Bijbel staan veel verhalen over deze mensen – verhalen die ons laten zien hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij met mensen omgaat. De aartsvaders en -moeders leefden dicht bij God, maar stonden soms ook recht tegenover Hem. Zo houden zij ons een spiegel voor. Tijd: 12.00-13.30 uur; locatie: de Voorhof bij de Oude Kerk. Eerste keer: 24 september.

Ontmoetingsmoment: open huis; contactpersoon:
Judy van Engeldorp Gastelaars,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
06 – 40 29 89 57

In het voorjaar en zomer van 2017 hadden we een aantal kennismakingsbijeenkomsten rond het thema “Mijn liefste lied”. Dit seizoen zijn er eenmalige ontmoetings- en gespreksmiddagen en -avonden rond het thema “Open huis”, het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk. Deze zijn bedoeld voor wie graag eens in een goede sfeer met elkaar in gesprek gaat, informeel én inhoudelijk. Eén van beide predikanten heeft de leiding. U/jij kunt informatie opvragen of zich opgeven voor één van de onderstaande data:

di 14 nov, wo 24 jan 15.00-16.30; wo 29 nov do 11 jan 20.00-21.30 bij ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars.

Oude Kerk Open (OKO); contactpersoon:
Cor Hoek,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In het zomerseizoen is onze kerk iedere zaterdag open voor bezoekers. Met zo’n 25 mensen zorgen we voor een hartelijk welkom. Zij zijn ingedeeld in een rooster om enkele zaterdagen 2 ½ uur beschikbaar te zijn. Ze geven uitleg over de kerk en er is gelegenheid voor zomaar een praatje met koffie of thee, of om te spreken over de kerk in Voorburg. Het is een leuke activiteit die u maar beperkte tijd vraagt. We plannen jaarlijks een gezamenlijke activiteit, mede om de onderlinge band te versterken.

Pelikaan-activiteiten; contactpersoon:
Jan Keijzer,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Pelikaancommissie heeft de taak:

1)      Het bevorderen van de communicatie tussen kerk en samenleving

2)      Het versterken van de band tussen gemeenteleden onderling door het organiseren van diverse activiteiten samen met andere commissies

3)      Het inzamelen van gelden voor kerkelijke doeleinden zoals momenteel voor het restaureren van de toren van de Oude Kerk.

Met name betreffende 1 en 3 is de commissie bekend door de organisatie van de zogenaamde Pelikaanlezingen: lezingen, gegeven door deskundigen en prominente (ex-) Voorburgers. Daarnaast wordt jaarlijks tijdens lichtjesavond Glühwein, chocolademelk en erwtensoep verkocht, worden Benefiet-concerten in de Oude of Martinikerk georganiseerd en vindt de verkoop van flessen wijn plaats.

Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg; contactpersoon: Adriënne van Mourik, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg is een samenwerkingsverband van kerken en geloofsgemeenschappen met als doel de onderlinge samenwerking te versterken zowel binnen de kerken als daarbuiten in de maatschappij. Zij doet dat door

  • een netwerk te bieden en informatie-uitwisseling te bevorderen;
  • de belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen in de kerken te ondersteunen (maatjesproject);
  • als gesprekspartner te functioneren van het gemeentebestuur en andere organisaties;
  • contact te hebben met andere kerken en religies
  • de relatie te onderhouden met de Raad van Kerken Nederland.

Bezoek de website www.kerkpleinleidschendam-voorburg.nl en abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief!

Samen eten; contactpersoon: Lenne Versteeg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
070 – 39 98 393 en
Janny van der Heide,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
070 – 38 61 534

‘Samen eten’ is vooral gericht op samenzijn en ontmoeten van mensen van binnen en buiten de kerkgemeenschap van onze wijk, over alle leeftijden heen. 'Eten moet je toch, dus kan je dat zeker ook samen doen', zegt Gerda van der Hoeven, initiatiefneemster. ‘Samen eten’ heeft een laagdrempelig karakter en er is geen kerkelijke activiteit rondom de inhoud van de maaltijd. U bent vanaf 17.15 uur welkom in de Voorhof, Herenstraat 77, elke 2de en 4de dinsdag van de maand. Iedereen welkom. € 7.50 voor een driegangen verrassingsmenu. Sap: € 1,-; wijn: € 1,50. Aanmelden kan t/m de zaterdag voor de maaltijd, per mail en telefoon.

Sanseveria;
contactpersoon: Ans Verschoor, 070 – 38 70 465
Sanseveria komt iedere 1e dinsdag van de maand bij elkaar voor een gezellige middag (van 14.00 - 16.00 uur) in de Voorhof, naast de Oude Kerk in de Herenstraat. Eenieder is daar van harte welkom en wij nodigen u uit om de sfeer en gezelligheid te komen proeven bij deze gezellige Sanseveriagroep met ruim 60 leden. U bent hartelijk welkom in de Voorhof op één van bovenstaande dinsdagmiddagen. Het lidmaatschap kost € 20,= per jaar.

Tiener in huis; contactpersoon: ds. Leneke Marchand, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze ontmoeting is bedoeld voor ouders van tieners (12-18 jaar). Wat hoop je voor je kind, speciaal als het gaat om geloof en kerk? Wat wil je graag meegeven? Waar loop je tegenaan? Wat verwacht je van de kerkelijke gemeente? Als predikant en (jeugd-)ouderling zijn we benieuwd naar jouw verhaal. We hopen je te ontmoeten op  zondagmorgen 1 oktober van 12.00- 13.30 uur in de Voorhof. Gemeenteleden met een kind in deze leeftijd krijgen een persoonlijke uitnodiging thuis.

Tienerdiensten; contactpersoon: Adriënne van Mourik, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dirma Redelijkheid,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Iedere zondagmorgen, met uitzondering van de tweede zondag van de maand, ontmoeten de tieners elkaar tijdens de kerkdienst in de opkamer van de kerk. Tieners maken het begin van de dienst mee in de kerk en vertrekken daarna naar hun eigen ruimte. De tienerdienst is er voor alle jongeren tussen 12 en 17 jaar. Alleen tijdens de schoolvakanties, bijzondere vieringen en christelijke feestdagen is er geen tienerdienst.

Werkgroep ZWO Voorburg; contactpersoon: Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) Voorburg is een actieve groep mensen die betrokkenheid wil stimuleren en daadwerkelijk wil helpen, bijvoorbeeld door collecten voor ZWO-projecten; verspreiding van de MissieZendingskalenders; medewerking aan de Zendingsbazar; te vertellen over praktisch "werk in het veld"; middels symposia bewustwording in de kerken te stimuleren; gebruikte postzegels en prentbriefkaarten in te zamelen voor de zending. De Werkgroep ZWO houdt zich, voor wat betreft het Werelddiaconaat, bezig met het geven van financiële steun aan projecten met name in de Derde Wereld, o.a. op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en landbouw. In februari en in oktober, laat de commissie de Samen Delen Krant verschijnen.

Werkgroep vervoer ouderen; contactpersoon: Jan Stoop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en 
Marten du Chatinier,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze werkgroep organiseert vervoer van ouderen die anders niet naar de kerk kunnen naar de zondagmorgendienst. Er rijdt zowel een busje van Woej van Het Anker als dat een aantal kerkleden met hun eigen auto twee of drie mensen rijden. Opgave voor nieuwe mensen om te worden gereden gaat in overleg tussen de wijkouderling of wijkdiaken en Jan Stoop. Jan maakt het rooster voor het rijden. De diaconie betaalt het busje.

Zomerkamp GHZV; contactpersoon: Irene Geers-Fahner, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij zijn een zomerkamp voor alle kinderen uit Voorburg en omstreken, georganiseerd vanuit de Voorburgse kerken. Elk jaar gaan we met zo’n 75 tot 90 deelnemers in de 5e week van de basisschoolvakantie naar een kamphuis (met slaapzalen) in Nederland. Er zijn activiteiten speciaal voor de junioren (8 t/m 12 jaar) en voor de senioren (13 t/m 17 jaar) maar ook gemeenschap-pelijke activiteiten, zoals het dagelijkse eten, een sportmiddag en een kampdienst. De leiding aan het woord:
“Laat je als junior meeslepen in een spannend verhaal of ga mee met de ‘special activity’ (elk jaar weer een verrassing) van de senioren. Tijdens het kamp speel je toffe spellen, is er een sportdag, kampdienst, spooktocht en zijn er verschillende binnen- en buitenactiviteiten. De week wordt afgesloten met een bonte avond waar jij jouw talent kan laten zien!” Zie verder www.ghzv.nl en
https://www.protestantsegemeentevoorburg.nl/jeugdwerk/zomerkampen.html.

Zondagse bloemengroet

Contactpersoon:
Germa Nauta, 070 – 3866152

Iedere zondag na de kerkdienst worden de bloemen gebracht naar een gemeentelid dat ziek is of in het ziekenhuis verblijft. Ook kunnen ze zijn voor iemand die wel een bemoediging kan gebruiken.

Als u een gemeentelid weet dat daarvoor in aanmerking komt, graag een telefoontje naar Germa . Nauta.

Zondagse lunch voor kinderen en ouders; Contactpersoon: Adriënne van Mourik, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 070 – 32 06 557 en ds. Leneke Marchand,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
'Geloven' is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Daar lopen we als ouders tegenaan en daarmee komen ook onze kinderen al jong in aanraking. Omdat wij onze kinderen gelovig willen opvoeden en willen groeien in ons geloof, zoeken we elkaar op. Wij, ouders en kinderen, komen ongeveer een keer in de maand samen in De Voorhof o.l.v. ds. Leneke Marchand. Om samen te eten, plezier te hebben, om elkaar te bevragen, te steunen, en te stimuleren in het leven met God. De eerste lunch is op zondag 8 okt 11.30-13.30u.  
Daarna 19 nov, 14 jan, 18 feb, 25 mrt, 22 apr, 10 jun.

facebookpagina MartinigemeenteVoorburg

www.facebook.com/Martinigemeentevoorburg/

facebook

 

Lunch-en-learn facebook

Onze gemeente heeft sinds kort een eigen facebookpagina, getiteld: “Martinigemeentevoorburg”.

Er gebeurt van alles op die pagina en het bereik is nu al zo’n 700 mensen. We leren elkaar ook hierdoor nog beter en op een leuke manier kennen, middels foto’s, filmpjes en ervaringen!

Meerderen van u hebben gevraagd om een cursus facebook, zodat zij nog meer plezier van deze pagina kunnen hebben en er zelf ook makkelijk bijdragen aan kunnen leveren.

Welnu: die facebook-cursus komt eraan! We gaan dat doen in de vorm van een “Lunch-en-Learn” tijdens de Startzondag op 18 september. Neem uw tablet, smartphone of laptop mee; we hebben gratis Wifi in de Voorhof. En als u nieuwsgierig bent: u hoeft niet te wachten tot de startzondag; kijk op de facebookpagina van Martinigemeentevoorburg. Een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten!

intrededienst ds Marchand en Schormans

Intrededienst vindt plaats op 12 maart 2017 om 15 uur in de Oude Kerk

Beroep aanvaard
Goed nieuws uit Workum
De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen meedelen dat het predikantenechtpaar Schormans-Marchand het op 11 oktober door onze wijkgemeente uitgebrachte beroep heeft aanvaard. De definitieve datum van intrede zal in overleg met hen worden vastgesteld, maar zal waarschijnlijk rond de voorjaarsvakantie komen te liggen. Deze periode is gekozen vanwege de schoolgaande kinderen.
Het echtpaar ziet uit naar de komende jaren om met ons op te lopen en samen te zoeken naar Gods weg met Zijn kerk in Voorburg. In het vertrouwen dat Hij ons door en rondom zijn Woord zal gidsen, zoals Jesaja dat profeteert: “Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen' ”.

 

Beroep uitgebracht 11 oktober 2016
De kerkenraad heeft in haar vergadering op 28 september, na de gemeente gekend en gehoord te hebben op de gemeenteavond van 21 september jl., het voorgenomen besluit een beroep uit te brengen op het predikantenechtpaar ds. W.F. Schormans en ds. H.M. Marchand heeft omgezet in een definitief besluit. 
Omdat er binnen de door de kerkorde gestelde termijn voor bezwaar geen reacties zijn binnen gekomen over de gevolgde procedure, heeft een delegatie van de kerkenraad en een lid van de beroepingscommissie op 11 oktober de beroepingsbrief persoonlijk aan het predikantenechtpaar in Workum overhandigd. Het predikantenechtpaar heeft na 11 oktober formeel 3 weken de tijd om het beroep in overweging te nemen (dat is tot en met 31 oktober).

Afkondiging 25 september 2016
Afgelopen woensdag is de gemeente geïnformeerd en gehoord over het voorgenomen besluit om ds. W.F. Schormans en ds. H.M. Marchand te beroepen. 
Aanstaande woensdag (28 september) vergadert de kerkenraad en zal naar verwachting het voorgenomen besluit te beroepen worden omgezet in een definitief besluit om een beroep uit te brengen. 
Vanzelfsprekend willen de te beroepen predikanten ook graag met u als gemeente kennis maken. Dat zal gebeuren op woensdag 12 oktober om 20.00 in deze kerk. Noteert u deze datum nu vast in uw agenda!

Afkondiging 11 en 18 september 2016:
De kerkenraad van de wijkgemeente Martini is verheugd u te kunnen meedelen dat op dinsdag 6 september jl. in een gezamenlijke vergadering met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorburg een voorgenomen besluit is genomen om ds. W.F. Schormans en ds. H.M. Marchand te beroepen in onze wijkgemeente. Het echtpaar staat momenteel in Workum.
De kerkenraad wil u graag informeren en horen over dit voorgenomen besluit op woensdag 21 september 2016 om 20:00 uur in de Oude Kerk en hoopt in zijn vergadering van 28 september te komen tot een definitief besluit.