home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Predikanten

Afwezigheid predikanten
Van maandag 22 juli t/m zondag 18 augustus 2019 zijn de predikanten niet bereikbaar. De pastorie is wel bewoond. Indien nodig kunt u contact opnemen met ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars (06-40298957), die u kan verwijzen naar de vervangende predikant.

 

Ds. W.F. (Giel) Schormans 

Giel (Willem Frans) Schormans werd in 1974 geboren in Enschede in een pastorie en groeide op in Friesland. Hij studeerde van  1993-2001 theologie aan de Universiteit Utrecht, met als hoofdvak Systematische Theologie (dogmatiek) en als bijvak Kerk en dogmengeschiedenis van 1500-1800. Eveneens in Utrecht volgde hij de kerkelijke opleiding van de (toen nog) Hervormde Kerk. Ook studeerde hij een periode aan Wycliffe Hall in Oxford, het seminarie van de Anglicaanse Kerk.
In 2001 werd hij in het ambt van predikant bevestigd in de hervormde deelgemeente Eben-Haëzer in Nijkerkerveen waar hij zeven jaar werkte. Januari 2010 werd hij samen met zijn vrouw Leneke Marchand predikant van de Protestantse Gemeente te Workum. In maart 2017 werd hij samen met zijn vrouw verbonden aan de protestantse gemeente Voorburg, wijk Martini. Ds. Schormans heeft een aanstelling van 80% van de werktijd, daarnaast doet hij een aantal taken voor de landelijke kerk: hij is lid van de geschiktheidscommissie die de geschiktheid van aanstaande predikanten toetst, is lid van de Generale Raad van Advies die de synode adviseert en is lid van de Raad van Toezicht van de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Zijn theologische interesses liggen op het terrein van de systematische theologie. 
 
 
 
Ds. H.M. (Leneke) Marchand
Leneke (Helena Machtilda) Marchand werd in 1976 in Utrecht geboren. Zij groeide op in Dorkwerd (Groningen), Onstwedde, Harderwijk en Ermelo, waar haar vader predikant was. Van 1994 tot 2002 studeerde zij theologie in Utrecht en Oxford. Haar hoofdvak was Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw. Zij studeerde af op een onderzoek naar de ethische theologie van Daniel Chantepie de La Saussaye. Na haar studie was zij o.a. werkzaam als pastoraal werker en als godsdienstdocent in het middelbaar onderwijs. 
In 2010 werd zij in de Protestantse Gemeente Workum bevestigd in het ambt van predikant. In maart 2017 werd zij samen met haar man Giel Schormans verbonden aan de Protestantse Gemeente Voorburg, wijkgemeente Martini. Zij heeft een aanstelling voor 70% van de werktijd. Daarnaast is zij een tijd actief geweest als redacteur van het theologische blad Kontekstueel. Haar theologische interesse gaat uit naar het snijvlak van literatuur, cultuur en klassieke theologie. 
Het echtpaar Schormans-Marchand heeft 4 kinderen: Anna (2003), Pieter (2005) Frederiek (2007) en Josephine (2016)
 
 

notarieel schenken

Giften aftrekbaar zonder notariële akte vanaf 2014
 
U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.
 
Notarieel schenken aan plaatselijke gemeente via Kerk in Actie

Sinds 2009 kunnen gemeenteleden notarieel schenken aan hun plaatselijke gemeente. Notarieel schenken is aantrekkelijk omdat de gift volledig aftrekbaar is voor uw belastingaangifte. Zo betaalt de fiscus nog meer mee aan het werk van de kerk.

Uiteraard gelden er voorwaarden. Allereerst moet de gever voor een periode van minimaal vijf jaar in een notariële akte de hoogte van de gift per jaar laten vastleggen. Het Protestants Landelijk Dienstencentrum kan het opstellen van deze akte regelen en wil de notariskosten betalen als er naast de gift voor de plaatselijke gemeente een bedrag van minimaal 100 euro per jaar naar Kerk in Actie gaat.

Akte voor bepaalde tijd
In principe is een notariële akte vijf jaar geldig. Dit is het minimum aantal jaren dat door de wetgever is vastgesteld. Maar het is ook mogelijk een schenking aan te gaan voor een langere periode. Het is niet mogelijk tussentijds de vastgestelde bedragen te verlagen of te verhogen. Bij overlijden wordt de akte automatisch stopgezet.

Combinatiegift lokaal en Kerk in Actie
De gift voor de lokale gemeente kan alleen in combinatie met een gift voor Kerk in Actie gegeven worden. Dit komt omdat in de akte maar één begunstigde mag worden opgenomen. Doordat de gift in eerste instantie binnenkomt bij het Protestants Landelijk Dienstencentrum, kan het daarna verdeeld worden over Kerk in Actie en de plaatselijke gemeente. Aan alle programma’s van Kerk in Actie zoals Diaconaat, Zending, Werelddiaconaat, Noodhulp, Kinderen in de Knel, FairClimate en Luisterend Dienen kunt u schenken. Ook kunt u schenken aan JOP en Missionair Werk. Dit geldt alleen voor gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het voordeel van deze combinatie is dat plaatselijke gemeenten geen notariskosten hoeven te betalen, maar wel profiteren van de opbrengsten. En de gever heeft interessante fiscale voordelen. Een notariële schenking is volledig aftrekbaar. Hoe hoger het inkomen, hoe groter dus het voordeel. Via websites www.kerkinactie.nl/schenken en www.pkn.nl/steunons berekenen gevers eenvoudig hun voordeel.

Aanmelden is eenvoudig
Het aanmeldformulier is telefonisch op te vragen via (030) 880 14 56. Ook kan het worden gedownload via de hiervoor genoemde websites. Verzend het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de gever aan Kerk in Actie. Dan zorgt Kerk in Actie voor de totstandkoming van de notariële akte. De gever krijgt deze met een begeleidende brief toegezonden. De plaatselijke gemeente ontvangt omwille van de privacy geen kopie van de akte, maar wel een kopie van de begeleidende brief. Aan het einde van het jaar, wordt het bedrag dat de gever via het aanmeldformulier voor de lokale gemeente heeft bestemd vanuit het Protestants Landelijk Dienstencentrum overgemaakt.

Attendeer andere gemeenteleden op deze vorm van schenken
Zo is er sprake van een win-win-win-situatie voor de gever, Kerk in Actie en de plaatselijke gemeente en/of plaatselijke diaconie. Maak gemeenteleden daarom attent op deze aantrekkelijke manier van schenken. Voor meer informatie kunt u hen doorverwijzen naar www.kerkinactie.nl/schenken en www.pkn.nl/steunons of contact opnemen met Henk Lubberts, tel. (030) 880 14 56, of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Bronvermelding: dit artikel is grotendeels ontleend aan Kerkinformatie nr. 176, december 2009.

Kerkbalans

kerkbalanslogo fcDit is de informatie bij de jaarlijkse actie Kerkbalans, de zo belangrijke inkomstenbron voor onze Protestantse Gemeente Voorburg. Voor 2020 kunt u nu een toezegging digitaal doen.

Lees meer >>

Lammetjes rond de kerk

 IMG 0951    

        Palmpasen 2017
Schaap met haar lammetje is er weer!      

  

Lees meer >>

Wijkkas

doopvont1

De wijkkas is te vergelijken met de huishoudportemonnee van de wijkgemeente: er komt geld binnen dat daarna weer uitgegeven moet worden. Wat wordt er uit betaald?

- de gemeentezondag en de barbecue
- omzien naar elkaar (de bloemengroet, het sturen van kaarten)
- wijkblad Rond de Oude Kerk
- de helft van de kosten van de Woej (Welzijn oud en jong), waardoor oudere gemeenteleden uit het Anker en omgeving toch zondags naar de dienst kunnen
- kleine attenties bij doop, voor kinderen die de kinderdienst verlaten en naar de tieners gaan, bij belijdenis en bij afscheid van de kerkenraad
- materialen die de kinderdienst gebruikt (abonnement Kind op Zondag)
- abonnement op Woord en Dienst voor de kerkenraad

We bevelen de rekening van de wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. wijkkas Martinigemeente  van harte bij u aan!
René van der Duin, penningmeester Wijkkas

(Betalingen betreffende verhuur dienen te worden overgemaakt op rekeningnr. NL................. tnv. Protestantse Gemeente Voorburg)