Privacy protocol kerkdiensten op internet

De Oude of Martini Kerk van Voorburg zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform van kerkomroep.nl De uitzendingen zijn voor de mensen thuis die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn.

In de kerkzaal hangt een beweegbare camera waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

 

1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Martini wijkgemeente via internet bevatten beeld en

geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de

gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.

2. Uitzendingen zijn tot  ca 4 nmanden na de dienst voor iedereen beschikbaar via Kerkomroep.nl. Daarna kunnen alleen de diensten bekeken worden die gedownload zijn.

3. In het gebouw van de Oude Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

 

4. Bezoekers worden niet in closeup opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

 

5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal plaatsnemen.

 

6. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

 

7. Een exemplaar van deze regeling wordt in de Oude Kerk neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.

 

8. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.

 

Dit privacyprotocol is gemaakt door de Martiniwijkgemeente van de Oude Kerk te Voorburg ( www.oudekerkvoorburg.nl , en door hen aangeleverd voor gebruik door andere gemeenten, die vrij zijn het naar eigen behoefte aan te passen .