home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

notarieel schenken

Giften aftrekbaar zonder notariële akte vanaf 2014
 
U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.
 
Notarieel schenken aan plaatselijke gemeente via Kerk in Actie

Sinds 2009 kunnen gemeenteleden notarieel schenken aan hun plaatselijke gemeente. Notarieel schenken is aantrekkelijk omdat de gift volledig aftrekbaar is voor uw belastingaangifte. Zo betaalt de fiscus nog meer mee aan het werk van de kerk.

Uiteraard gelden er voorwaarden. Allereerst moet de gever voor een periode van minimaal vijf jaar in een notariële akte de hoogte van de gift per jaar laten vastleggen. Het Protestants Landelijk Dienstencentrum kan het opstellen van deze akte regelen en wil de notariskosten betalen als er naast de gift voor de plaatselijke gemeente een bedrag van minimaal 100 euro per jaar naar Kerk in Actie gaat.

Akte voor bepaalde tijd
In principe is een notariële akte vijf jaar geldig. Dit is het minimum aantal jaren dat door de wetgever is vastgesteld. Maar het is ook mogelijk een schenking aan te gaan voor een langere periode. Het is niet mogelijk tussentijds de vastgestelde bedragen te verlagen of te verhogen. Bij overlijden wordt de akte automatisch stopgezet.

Combinatiegift lokaal en Kerk in Actie
De gift voor de lokale gemeente kan alleen in combinatie met een gift voor Kerk in Actie gegeven worden. Dit komt omdat in de akte maar één begunstigde mag worden opgenomen. Doordat de gift in eerste instantie binnenkomt bij het Protestants Landelijk Dienstencentrum, kan het daarna verdeeld worden over Kerk in Actie en de plaatselijke gemeente. Aan alle programma’s van Kerk in Actie zoals Diaconaat, Zending, Werelddiaconaat, Noodhulp, Kinderen in de Knel, FairClimate en Luisterend Dienen kunt u schenken. Ook kunt u schenken aan JOP en Missionair Werk. Dit geldt alleen voor gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het voordeel van deze combinatie is dat plaatselijke gemeenten geen notariskosten hoeven te betalen, maar wel profiteren van de opbrengsten. En de gever heeft interessante fiscale voordelen. Een notariële schenking is volledig aftrekbaar. Hoe hoger het inkomen, hoe groter dus het voordeel. Via websites www.kerkinactie.nl/schenken en www.pkn.nl/steunons berekenen gevers eenvoudig hun voordeel.

Aanmelden is eenvoudig
Het aanmeldformulier is telefonisch op te vragen via (030) 880 14 56. Ook kan het worden gedownload via de hiervoor genoemde websites. Verzend het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de gever aan Kerk in Actie. Dan zorgt Kerk in Actie voor de totstandkoming van de notariële akte. De gever krijgt deze met een begeleidende brief toegezonden. De plaatselijke gemeente ontvangt omwille van de privacy geen kopie van de akte, maar wel een kopie van de begeleidende brief. Aan het einde van het jaar, wordt het bedrag dat de gever via het aanmeldformulier voor de lokale gemeente heeft bestemd vanuit het Protestants Landelijk Dienstencentrum overgemaakt.

Attendeer andere gemeenteleden op deze vorm van schenken
Zo is er sprake van een win-win-win-situatie voor de gever, Kerk in Actie en de plaatselijke gemeente en/of plaatselijke diaconie. Maak gemeenteleden daarom attent op deze aantrekkelijke manier van schenken. Voor meer informatie kunt u hen doorverwijzen naar www.kerkinactie.nl/schenken en www.pkn.nl/steunons of contact opnemen met Henk Lubberts, tel. (030) 880 14 56, of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Bronvermelding: dit artikel is grotendeels ontleend aan Kerkinformatie nr. 176, december 2009.