home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 26 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Kring 'Hemels Graafwerk'

Contactpersonen: Rick Slettenhaar en Eefje van Sloten

Onderwerp: ‘Geloof en duurzaamheid’.

Liefde voor de schepping en de mensen om ons heen: wat doet dat met je levenshouding? Het klimaat verandert: wat betekent dat voor de kerk? Consumentisme en onbegrensde groei: kunnen we daar los van komen?

Wil jij je ook verdiepen in deze en andere vragen over geloof en duurzaamheid? In mei begint de kring “Hemels Graafwerk” weer! We komen zes donderdagavonden samen om te reflecteren op het boek "Tussen Woning & Woestijn" van theoloog H.W. de Knijff, over Bijbelse milieu-ethiek. Er zal ruimte zijn voor gebed, discussie, fellowship en het delen van ervaringen.
Iedereen die van een diepgaand gesprek houdt is welkom! Jong of oud, geïnteresseerde of deskundige, twijfelaar of stellig overtuigde – en ook klimaatsceptici!
Voor meer informatie, neem contact op met Rick Slettenhaar of Eefje van Sloten.

Plaats:afwisselend bij deelnemers thuis
Tijd: donderdagavond 19:45-21:30 uur

Data en onderwerpen:
09 mei 1. Kennismaking, introductie over het onderwerp en het boek
23 mei 2. Hfst. 3: Milieuethiek in de bijbel; pagina’s 77 – 97
06 juni 3. Hfst. 4: Theologie Pagina’s 108 – 116 (twee-wereldenschema); 125 – 132 (antropocentrisme & ecocentrisme)
20 juni 4. Hfst. 5: Mens, milieu en landschap; pagina’s 170 – 181
04 juli gaat niet door.
18 juli  5. Hfst. 6: Ethiek van het aardse goed; pagina’s 185 –  225