Micha Cursus

Contactpersoon: Karin van der Velden-Aleman

De Micha cursus is een cursus van vijf bijeenkomsten (4 avonden en een dag) die in oktober / november zal starten. Dit initiatief is ontstaan uit de geloofskring van afgelopen jaar. De bedoeling is om erachter komen hoe we volgens Gods wil in het leven kunnen staan, hoe we de problemen in de wereld kunnen benaderen en om daar hopelijk een positieve bijdrage aan te kunnen gaan leveren.
De Micha cursus gaat over hoe je samen en als individu kunt groeien in goed en recht doen: je betrokkenheid bij mensen en je zorg voor de schepping.Een vraag die velen bezighoudt is wat God met hun leven wil. Het liefst ontvangt men een concrete aanwijzing, een woord, een droom, een tekst. Maar zo werkt het heel vaak niet! En dat hoeft ook niet, zegt de profeet Micha, want er is jou, mens, allang verteld wat goed is. Tijdens de Micha cursus gaan we aan de slag met de woorden van Micha. We betrekken ze op allerlei terreinen van het leven. Veel mensen weten dat christenen de Bijbel lezen, bidden en naar de kerk gaan. Maar het christelijk geloof inspireert ons ook tot een manier van samenleven met on-ze medemensen en met de natuur. Deze cursus gaat over recht doen, hoe het onrecht te bestrijden, hoe je talenten in te zetten ten goede van de samenleving.

Deze cursus zal worden gegeven door deelnemers uit de geloofskring aan de hand van cursusmateriaal wat is voorbesproken met dominee Marchand. We moeten de data nog plannen. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan vast aan bij Karin van der Velden-Aleman.